News & Activity

News & Activity
สัมมนาทางวิชาการ

Media & Gallery

Media & Gallery
ภาพบรรยากาศกิจกรรมครั้งล่าสุด

Knowledge

Knowledge
บทความมาตรวิทยาและการสอบเทียบ

Career

ร่วมงานกับเรา
บริษัท ไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จำกัด.
พร้อมที่จะก้าวไปพร้อมกับเรา Click!
บริการสอบเทียบ

เราให้บริการ สอบเทียบ ปรับน้ำหนัก ซ่อมและจำหน่ายเครื่องชั่ง ตุ้มน้ำหนัก เครื่องมือวัด พร้อมใบ Certificate แบบครบวงจร


ด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพ ถูกต้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
มีให้ท่านเลือกใช้งานทั้งในระดับมาตรฐาน ทุติยภูมิ (Secondary Standards) และระดับปฏิบิติงาน (Working Standards)
Calibration turnaround in 4 Days or less.

- บริการสอบเทียบสาขามิติ
- บริการสอบเทียบสาขาแรง (สูงสุด 450 kN)
- บริการสอบเทียบสาขามวล และมีบริการเช่าตุ้มน้ำหนักและทดสอบเครื่องชั่งพร้อมใบ Certificate พิกัดถึง 150 ตัน
   (การันตีอันดับ1 ด้วยยอดผู้ใช้บริการตุ้มน้ำหนักมากที่สุด)

- บริการสอบเทียบสาขาความดัน
- บริการสอบเทียบสาขาอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์
- บริการสอบเทียบสาขาปริมาตร เครื่องแก้ววัดปริมาตรต่างๆ
- บริการสอบเทียบเครื่องชั่งรถบรรทุก สูงสุด 100 ตัน (มากที่สุดในประเทศไทย)
- บริการสอบเทียบชั่งเพลาล้อชั่งรถ

TEL.034-397-682-5 ต่อ 102, 104, 109 FAX.034-397-687 Email: info@thaical.com